Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

19:06
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope

June 03 2015

enchantress
08:58
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viadrttop drttop
enchantress
08:56
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viadrttop drttop
08:55
5783 fc9c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadrttop drttop

April 24 2014

enchantress
13:52
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSayid Sayid

April 23 2014

enchantress
14:02

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
enchantress
14:00
"Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy. Niszczy każdego doszczętnie."
enchantress
14:00
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski

March 25 2014

14:43
enchantress
14:42
7858 880f
14:09
ooohhhh... | via Tumblr
img: embedded image
14:06

March 22 2014

enchantress
10:53
7618 67ff
Reposted fromIriss Iriss viagwiazdeczka gwiazdeczka
09:43
Daydreaming♥ | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viagwiazdeczka gwiazdeczka
enchantress
09:23
9396 847a
Reposted fromnexxt nexxt viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 26 2014

enchantress
14:00
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
— bo po zimowej burzy starganych emocji, wstaje wiosenne słońce łagodności.
Reposted frompassionative passionative viazapachsiana zapachsiana

February 20 2014

enchantress
11:36
2063 36d5
Reposted fromscorpix scorpix viakasmii kasmii
enchantress
11:36
„Ślubuję, że będę strzegł naszego związku i ciebie – szepcze. – Obiecuję ci miłość i wierność, w dobrych chwilach i złych, w zdrowiu i chorobie, bez względu na to, dokąd nas los zawiedzie. Że będę cię chronił, szanował i obdarzał zaufaniem. Dzielił twe radości i smutki i niósł pociechę, gdy będziesz jej potrzebować. Obiecuję miłować cię, stać na straży twych nadziei i marzeń i zapewniać bezpieczeństwo...”
— Nowe Oblicze Greya.
Reposted fromtroubles troubles viakasmii kasmii

February 18 2014

enchantress
15:00
To, że się do Ciebie uśmiecham, wcale nie musi oznaczać, że Cię lubię. Mogę, na przykład, wyobrażać sobie, że stoisz w płomieniach.
— Mała Mi do Ryjka
Reposted fromintryga intryga vianiewinna niewinna
12:01
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viahollyberry hollyberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl